اخبار و مناسبات

معرفی مراکز بهداشت و درمان دانشجویی برتر سال ۹۶

مرکز مشاوره و سلامت دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال در سال تحصیلی ۹8-۱۳۹7 انتخاب و معرفی گردید.

آزمايشگاه شناخت طراحي و خلاقيت

آزمایشگاه شناخت طراحی و خلاقیت دانشکده طراحی اسلامی با حمايت ستاد علوم شناختي تجهیز و راه اندازی شد

کسب مدال دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز در مسابقه A Design Award 2018

دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز با شرکت در مسابقه A Design Award 2018، بزرگترین مسابقه طراحی دنیا در سال ۲۰۱۸ موفق به کسب مدال شدند.
     
     

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.