تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397
کد 1513

دیدار استاندار آذر بایجان شرقی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مجموعه خانه های تاریخی گنجه ای زاده / قدکی / صدقیانی / بهنام و گوهریون از خانه های تاریخی ثبت ملی می باشند

دانشکده معماری از آثار فاخر تاریخی شهر تبریز
در تاریخ 13 آبانماه 1397 بعد از راهپیمایی عظیم دانشگاهیان ، استاندار آذربایجان شرقی بهمراه معاون سیاسی و امنیتی استانداری از دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز بازدید نمودند. در این دیدار دکتر خدابخش دانشکده معماری و شهرسازی را از آثار فاخر تاریخی شهر تبریز عنوان نمودند و از تلاشهای مجدانه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کی نژاد و همکاران وی کمال تقدیر و تشکر را داشتند .

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.