دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : بهروز عبدالهی شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : 35412136 شمــاره فـکـس : 35419719
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده
اسامـی افــــراد : اختری شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : 35419719 شمــاره فـکـس : 35419719
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : آبدارخانه شماره داخلــی : 594
شماره مستقیم : 04135297594 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : باقر بهرام شتربان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419965 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : اصغرزاده سخاوت شماره داخلــی : 590
شماره مستقیم : 04135297590 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : تیموری -روحی شماره داخلــی : 411
شماره مستقیم : 04135297411 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : علیزاده اشرفی شماره داخلــی : 410
شماره مستقیم : 04135297410 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم گل فرشچی-خانم مصطفوی شماره داخلــی : 592
شماره مستقیم : 04135297592 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم صلح کننده شماره داخلــی : 593
شماره مستقیم : 04135297593 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : شیوایی شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135539207 شمــاره فـکـس : 04135539200
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.