دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : بهروز عبدالهی شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : 35412136 شمــاره فـکـس : 35419719
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : سایت-چندرسانه ای
اسامـی افــــراد : یعقوب حاتمی شماره داخلــی : 412
شماره مستقیم : 04135421737 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : عبدالهی شماره داخلــی : 590
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419965
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : غفاری شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : 35412136 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : اختری شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419719
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : خانم گل فرشچی-خانم مصطفوی شماره داخلــی : 592
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد :
اسامـی افــــراد : خدمات شماره داخلــی : 594
شماره مستقیم : 04135297594 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : باقر بهرام شتربان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419965
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : ریاست دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر مرتضی میرغلامی شماره داخلــی : 205
شماره مستقیم : 35539208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر پریسا هاشم پور شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 35539206 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.