دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : وندشعاری-پورنامی شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم اکبری-خانم صادق پوری شماره داخلــی : 537
شماره مستقیم : 04135297537 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : سلف غذای دانشجویی-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : پردیس هنر شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : 04135297283 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه
اسامـی افــــراد : خانم کریمی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419961 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : مدیر امورفرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : اصغرزاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135418133 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی
اسامـی افــــراد : -خانم علی اشرفی - دکتر فارغ شماره داخلــی : 167
شماره مستقیم : 04135416713 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : مدیر اموردانشجویان و کارآفرینی
اسامـی افــــراد : کاظم پور شماره داخلــی : 508
شماره مستقیم : 04135297508 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : صندوق رفاه و کارآفرینی
اسامـی افــــراد : بهره ور شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 04135421734 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : سلف غذای دانشجویی-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : سلف معماری شماره داخلــی : 240
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : فعالیت های قرآنی
اسامـی افــــراد : شاهدینی-دانشکده معماری شماره داخلــی : 219
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.