دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : مدیر طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : یاسر شهبازی شماره داخلــی : 313
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419977
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : مهمانسرا-طبقه دوم
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 287
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 340
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : معاونت آموزشی پژوهشی فناوری
اسامـی افــــراد : محمد زاده شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 35419711
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیر اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : مینو قره بیگلو شماره داخلــی : 510
شماره مستقیم : 35419709 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : پیرانپور شماره داخلــی : 511
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419972
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : حیدرنژاد شماره داخلــی : 512
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419970
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : میز امانت شماره داخلــی : 513
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : مرجع و مجلات شماره داخلــی : 514
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : خدمات فنی شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.