دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : خانم خسروشاهیان شماره داخلــی : 312
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419977
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : مدیر طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : یاسر شهبازی شماره داخلــی : 313
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419977
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر گروه طراحی صنعتی
اسامـی افــــراد : شارقه شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419701 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه های طراحی صنعتی
اسامـی افــــراد : صلبیان-یاوری شماره داخلــی : 234
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر گروه طراحی صنعتی
اسامـی افــــراد : پرنیان شماره داخلــی : 140
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : گروه مرمت آثار
اسامـی افــــراد : عسگرپور شماره داخلــی : 142
شماره مستقیم : 35419968 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : باقرزاده کثیری-عبدالهی فرد شماره داخلــی : 170
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : مدیر گروه طراحی صنعتی
اسامـی افــــراد : خانم انزابی شماره داخلــی : 503
شماره مستقیم : 35419966 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : شکرپور-رازائی شماره داخلــی : 531
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : خانم یعقوب زاده-خانم آهنی شماره داخلــی : 144
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.