دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : مدیریت آموزش
اسامـی افــــراد : دوبختی لیلا شماره داخلــی : 520
شماره مستقیم : 04135419979 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : امور بین الملل
اسامـی افــــراد : فرج زاده بلال شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 04135412139 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
اسامـی افــــراد : شکرگزار منوچهر شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز و کامپوزیت
اسامـی افــــراد : ابراهیم صلبیان سید مصطفی شماره داخلــی : 234
شماره مستقیم : 04135297234 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : امرائی بابک شماره داخلــی : 320
شماره مستقیم : 04135419701 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : ادبی نرگس شماره داخلــی : 318
شماره مستقیم : 04135297318 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : وهابی-موحدی-عمارلو شماره داخلــی : 319
شماره مستقیم : 04135297319 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پاکزاد سجاد شماره داخلــی : 316
شماره مستقیم : 04135297316 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : پورالوار کاظم شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135412136 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : روحی صمد - پورالوار کاظم شماره داخلــی : 411
شماره مستقیم : 04135297411 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.