دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : بسیج دانشجویی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419708 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : امور بین الملل
اسامـی افــــراد : دهقان شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : شکرگزار شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : دلخواه نیا -پردیس هنر شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 35415888 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : روابط عمومی
اسامـی افــــراد : تقی زاده شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 35412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : سرپرست حوزه
اسامـی افــــراد : آخوندی شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 04135412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : پویافر شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35412140
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : آقای ولیلویی-دانشکده معماری شماره داخلــی : 233
شماره مستقیم : 04135541810 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : مسعود موذن-دانشکده معماری شماره داخلــی : 213
شماره مستقیم : 04135559576 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : سهراب جبارپور - عباس حاتمی-پردیس هنر شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : 35418131 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.