دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : گروه معارف اسلامی و دروس عمومی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : حرمتی حمیده -دوبختی لیلا شماره داخلــی : 403
شماره مستقیم : 04135297403 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه معارف اسلامی و دروس عمومی قسمت یا واحـد : مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
اسامـی افــــراد : صالحی حسن شماره داخلــی : 404
شماره مستقیم : 04135419962 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : بسیج دانشجویی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419708 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : بسیج-واحد خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 413
شماره مستقیم : 35412136 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : سرپرست دانشکده هنرهای اسلامی
اسامـی افــــراد : محمدزاده مهدی شماره داخلــی : 620
شماره مستقیم : 04135419700 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : پویافررضا شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : 04135297207 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : شکرگزار منوچهر شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : روابط عمومی
اسامـی افــــراد : تقی زاده روح اله شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : امور بین الملل
اسامـی افــــراد : دهقان علی شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : جبارپور سهراب - حاتمی عباس پردیس هنر شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : 35418131 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.