دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : سرپرست حوزه
اسامـی افــــراد : آخوندی شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 04135412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : پویافر شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35412140
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : آقای ولیلویی-دانشکده معماری شماره داخلــی : 233
شماره مستقیم : 04135541810 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : مسعود موذن-دانشکده معماری شماره داخلــی : 213
شماره مستقیم : 04135559576 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : سهراب جبارپور - عباس حاتمی-پردیس هنر شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : 35418131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : جواد شاهی-دانشکده چند رسانه ای شماره داخلــی : 412
شماره مستقیم : 35421737 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : یعقوب حاتمی-دانشکده معماری شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : 35559490 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : انتظامات دانشکده معماری و شهرسازی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 212-223
شماره مستقیم : 04135539203-4 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : دانشکده چند رسانه ای
اسامـی افــــراد : چند رسانه ای شماره داخلــی : 111
شماره مستقیم : 04135297111 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : خیابان آزادی شماره داخلــی : 102
شماره مستقیم : 04135418134 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.