دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : روشن مجتبی شماره داخلــی : 281
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : انبار
اسامـی افــــراد : جعفری حسن شماره داخلــی : 209-224
شماره مستقیم : 04135421730 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه نگارگری
اسامـی افــــراد : گرامی سعید شماره داخلــی : 327
شماره مستقیم : 04135297327 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : بنی هاشمی محمد علی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : دبیرخانه جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی وصنایع دستی
اسامـی افــــراد : سلیم پور روح ا... شماره داخلــی : 239
شماره مستقیم : 04135419964 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : شهبازی یاسر شماره داخلــی : 04135297308
شماره مستقیم : 04135421731 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : دفتر معاونت
اسامـی افــــراد : عبدیان هاشم شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 04135419711
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : کارشناس طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : سعیدی نیا حسن شماره داخلــی : 313
شماره مستقیم : 04135297313 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دبیرخانه همایش بین المللی معماری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 231
شماره مستقیم : 04135541808 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : مدیریت
اسامـی افــــراد : وهابی عباسقلی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135421733 شمــاره فـکـس : 04135412140
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.