دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : سلیم پور روح اله شماره داخلــی : 144
شماره مستقیم : 04135297144 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : اصغرزاده سخاوت یونس شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : 04135412134 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : رنجگر فیروز شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 04135419718 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : آدم نژاد مهدی - صابری داوود شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 04135419971 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : بسیج برادران-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : نژاد عباسی مهدی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419708 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : بسیج خواهران-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : بهارلو شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135411737 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : نشریه فیروزه جهان اسلامی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135541813 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : نعمتی علی شماره داخلــی : 536
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : معاون اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
اسامـی افــــراد : عبدیان هاشم شماره داخلــی : 533
شماره مستقیم : 04135297533 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر کارگاه
اسامـی افــــراد : پولادی هادی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135539207 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.