دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : شاهی جواد-دانشکده چند رسانه ای شماره داخلــی : 412
شماره مستقیم : 35421737 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : حاتمی یعقوب دانشکده معماری شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : 35559490 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : ولیلویی سعید -دانشکده معماری شماره داخلــی : 233
شماره مستقیم : 04135541810 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : موذن مسعود -دانشکده معماری شماره داخلــی : 213
شماره مستقیم : 04135559576 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : دلخواه نیا هادی -پردیس هنر شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 35415888 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : سرپرست حوزه
اسامـی افــــراد : آخوندی فرهاد شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 04135412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : دانشکده چند رسانه ای
اسامـی افــــراد : چند رسانه ای شماره داخلــی : 111
شماره مستقیم : 04135297111 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : خیابان آزادی شماره داخلــی : 102
شماره مستقیم : 04135418134 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : حکیم نظامی شماره داخلــی : 105
شماره مستقیم : 04135297105 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : درب روبروی پیام نور شماره داخلــی : 107
شماره مستقیم : 04135297107 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.