دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : امرائی-جوادی آذر شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه بافت
اسامـی افــــراد : برزگر شماره داخلــی : 560
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه
اسامـی افــــراد : نمونه سازی سریع شماره داخلــی : 561
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه میناکاری و جواهرسازی
اسامـی افــــراد : ابراهیمی شماره داخلــی : 562
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه
اسامـی افــــراد : مرمت آثار ئ اشیا شماره داخلــی : 563
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : آهنی-صفاپور شماره داخلــی : 564
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه
اسامـی افــــراد : بافت شماره داخلــی : 565
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : زیرزمین ساختمان جدید شماره داخلــی : 566
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه
اسامـی افــــراد : لعاب و رنگ شماره داخلــی : 567
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : آزمایشگاه
اسامـی افــــراد : علوم الیاف شماره داخلــی : 568
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.