دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : کتابخانه مرکزی-میز امانات
اسامـی افــــراد : قنبری مقصود شماره داخلــی : 513
شماره مستقیم : 04135297513 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : کتابخانه مرکزی-مرجع و مجلات
اسامـی افــــراد : کاظمی ناهیده شماره داخلــی : 514
شماره مستقیم : 04135297514 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : کتابخانه مرکزی-خدمات فنی و رایانه ای
اسامـی افــــراد : عباسپور نرگس و غفارپور صمد شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : 04135297516 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : آموزش - کارشناس امور رایانه ای
اسامـی افــــراد : وظیفه شعاع نویده شماره داخلــی : 04135297522
شماره مستقیم : 04135419979 شمــاره فـکـس : 04135419975
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : آموزش - کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
اسامـی افــــراد : نوروزیان عباس شماره داخلــی : 523
شماره مستقیم : 04135297523 شمــاره فـکـس : 04135419975
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : آموزش - کارشناس امور ثبت نام و تسویه حساب
اسامـی افــــراد : کاظم زاده احد شماره داخلــی : 524
شماره مستقیم : 04135297524 شمــاره فـکـس : 04135419975
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : آموزش - کارشناس امور دانش آموختگان و امور مشمولین
اسامـی افــــراد : جعفر پور محمد رضا شماره داخلــی : 525
شماره مستقیم : 04135297525 شمــاره فـکـس : 04135419975
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : مدیر هنر آفرینی و ارتباط با جامعه
اسامـی افــــراد : کاوه سعید شماره داخلــی : 502
شماره مستقیم : 04135419967 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : کارشناس کارافرینی
اسامـی افــــراد : هاشمی میرداود شماره داخلــی : 512
شماره مستقیم : 04135419907 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : مدیر امور پژوهش
اسامـی افــــراد : قره بگلو مینو شماره داخلــی : 412
شماره مستقیم : 04135428559 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.