دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : معاون مدیر اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : حیدر نژاد ادریس شماره داخلــی : 412
شماره مستقیم : 04135419970 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : کارشناس اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : سعیدی نیا حسن شماره داخلــی : 412
شماره مستقیم : 04135419970 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه سفال
اسامـی افــــراد : محمد آریان شماره داخلــی : 613
شماره مستقیم : 04135297613 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : هاشم پور پریسا شماره داخلــی : 04135539201
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : گل سفیدی امیرفرید شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : علیزاده بهنام شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : 04135418131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : اداره فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : جبارپور سهراب - حاتمی عباس شماره داخلــی : 308
شماره مستقیم : 04135418131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : معاون حوزه ریاست ، روابط عمومی و بین الملل
اسامـی افــــراد : عبدالهی بهروز شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 04135412139 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.