دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه
اسامـی افــــراد : رنگرزی شماره داخلــی : 540
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : آرشیو
اسامـی افــــراد : گروه طراحی صنعتی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : آرشیو
اسامـی افــــراد : گروه طراحی صنعتی شماره داخلــی : 571
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : دانشکده هنرهای کاربردی شماره داخلــی : 573
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : آزمایشگاه مرمت شیمی تجزیه
اسامـی افــــراد : خانم حسنی شماره داخلــی : 575
شماره مستقیم : 04135297575 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : آمفی تئاتر الغدیر
اسامـی افــــراد : برزگر شماره داخلــی : 576
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : آزمایشگاه فیزیک
اسامـی افــــراد : پرنیان شماره داخلــی : 578
شماره مستقیم : 04135297578 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه مرمت آثار تاریخی
اسامـی افــــراد : شکوری شماره داخلــی : 580
شماره مستقیم : 04135297580 شمــاره فـکـس : (مرمت فلز،سنگ و سفال)
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه مرمت آثار تاریخی
اسامـی افــــراد : وحید حسن زاد شماره داخلــی : 581
شماره مستقیم : 04135297581 شمــاره فـکـس : (مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : بسیج دانشجویی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419708 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.