دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دبیرخانه همایش بین المللی معماری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 231
شماره مستقیم : 04135541808 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : شیوایی محسن شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135539207 شمــاره فـکـس : 04135539200
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : جوادی حمیده - مهری نصرت شماره داخلــی : 229
شماره مستقیم : 04135541806 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : زیراکس
اسامـی افــــراد : فضل اله پور شماره داخلــی : 215
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات معماری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 04135559812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات تکنولوژی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : ریاست دانشکده
اسامـی افــــراد : میرغلامی مرتضی شماره داخلــی : 205
شماره مستقیم : 04135539208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : مدقالچی لیلا شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : 04135539206 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : بیتی حامد شماره داخلــی : 231
شماره مستقیم : 04135559545 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : صدری کیا سمیه شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 04135541083 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.