دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر فرزین حق پرست شماره داخلــی : 200
شماره مستقیم : 35541090 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : مهندس صفر بنسلو شماره داخلــی : 209
شماره مستقیم : 35558751 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : مهندس صدری کیا - دکتر مدقالچی شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 35541083 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکترآزیتا بلالی اسکویی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر مسعود وحدت طلب شماره داخلــی : 211
شماره مستقیم : 35541809 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر محمدتقی پیربابایی شماره داخلــی : 289
شماره مستقیم : 5559430 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر آخوندی-مهندس بنی هاشمی– مهندس پور جواد شماره داخلــی : 283و232
شماره مستقیم : 35559545 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر آخوندی-مهندس بنی هاشمی– مهندس پور جواد شماره داخلــی : 283و232
شماره مستقیم : 35559545 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتراحد نژاد ابراهیمی- مهندس بیتی شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 35559785 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر عباس غفاری شماره داخلــی : 228
شماره مستقیم : 3549591 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.