دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکترمازیار آصفی شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 35541816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر یاسر شهبازی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35541814 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : دکتر مینو قره بگلو- دکتر آیدا ملکی شماره داخلــی : 204
شماره مستقیم : 35541812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : خدمات ماشینی
اسامـی افــــراد : آقای سهراب جبارپور شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : 35559490 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : خانم جوادی – آقای مهری شماره داخلــی : 229
شماره مستقیم : 35541806 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : رفاه دانشجویی
اسامـی افــــراد : منوچهر شکرگزار شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35558751 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر کارگاه
اسامـی افــــراد : آقای رحمان باقری- آقای ولیلویی شماره داخلــی : 233
شماره مستقیم : 35541810 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر فنی
اسامـی افــــراد : آقای مسعود موذن شماره داخلــی : 213
شماره مستقیم : 35559576 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر فنی
اسامـی افــــراد : آقای روشنی شماره داخلــی : 218
شماره مستقیم : 35539205 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : زیراکس
اسامـی افــــراد : خانم پیغان شماره داخلــی : 215
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.