دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : غفاری عباس شماره داخلــی : 228
شماره مستقیم : 04135549591 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : آصفی مازیار شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 04135541816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : شهبازی یاسر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135541814 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : قره بگلو مینو - ملکی آیدا شماره داخلــی : 204
شماره مستقیم : 04135541812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : آبدارخانه گنجه ای زاده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب
اسامـی افــــراد : نوری زاد وحید شماره داخلــی : 239
شماره مستقیم : 04135297239 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : اوجاقی میر حسین شماره داخلــی : 505
شماره مستقیم : 04135419964 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه شیشه
اسامـی افــــراد : گرامی محمد شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : مدهوشیان محمد شماره داخلــی : 155
شماره مستقیم : 04135297155 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : میرشفیعی محمد شماره داخلــی : 169
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.