دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات معماری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 5559812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات تکنولوژی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : بسیج دانشجویی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 225
شماره مستقیم : 5539283 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : بوفه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 281
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : ریاست دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : تالار بهنام
اسامـی افــــراد : دکتر مرتضی میرغلامی شماره داخلــی : 205
شماره مستقیم : 35539208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : انتظامات گنجه ای زاده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 212و223
شماره مستقیم : 34-5539201 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : انتظامات قدکی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 10و 0
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : اطلاع رسانی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 219
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : آرشیو
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 221
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.