دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه نگارگری
اسامـی افــــراد : گرامی سعید شماره داخلــی : 327
شماره مستقیم : 04135297327 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز
اسامـی افــــراد : ابراهیمی شماره داخلــی : 562
شماره مستقیم : 04135297562 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : جوادی آذر شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آمفی تئاتر الغدیر
اسامـی افــــراد : برزگر شماره داخلــی : 576
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیریت آموزش
اسامـی افــــراد : خانم وظیفه شعاع-خانم دکتر دوبختی شماره داخلــی : 520
شماره مستقیم : 04135419979 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : دبیرخانه جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی وصنایع دستی
اسامـی افــــراد : سلیم پور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419964 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : معاون
اسامـی افــــراد : عبدیان شماره داخلــی : 04135297501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 04135419711
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیر اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : مینو قره بیگلو شماره داخلــی : 510
شماره مستقیم : 04135419709 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : پیرانپور شماره داخلــی : 511
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419972
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : حیدرنژاد -میرداود هاشمی شماره داخلــی : 512
شماره مستقیم : 04135419970 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.