دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : آبدار خانه بهنام
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : آبدارخانه گنجه ای زاده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : تالار علامه جعفری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 280
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : غذا خوری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 240
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : مرکز رشد
اسامـی افــــراد : حسین نقدی شماره داخلــی : 227و217
شماره مستقیم : 35549590 شمــاره فـکـس : 5549592
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : برق
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 121
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : خانم حرمتی-خانم خانپور شماره داخلــی : 132
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : خانم حسن پور شماره داخلــی : 139
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : مسئول انتظامات
اسامـی افــــراد : محمدی شماره داخلــی : 109
شماره مستقیم : 35418135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه شیشه
اسامـی افــــراد : جعفری شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.