دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : فراموشی-قبادی شماره داخلــی : 612
شماره مستقیم : 04135419969 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : خانم باباپور شماره داخلــی : 612
شماره مستقیم : 04135419969 شمــاره فـکـس : خواهران
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : کارگاه سفال
اسامـی افــــراد : آریان شماره داخلــی : 613
شماره مستقیم : 04135297613 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : سرپرست دانشکده هنرهای اسلامی
اسامـی افــــراد : محمدزاده شماره داخلــی : 620
شماره مستقیم : 04135419700 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : بسیج دانشجویی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419708 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه معارف و درس عمومی قسمت یا واحـد : مدیر گروه معارف و درس عمومی
اسامـی افــــراد : صالحی شماره داخلــی : 502
شماره مستقیم : 35419715 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه معارف و درس عمومی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : سوله ورزشی شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 35419969 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه معارف و درس عمومی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : فراموشی-خانم بیک پور شماره داخلــی : 333
شماره مستقیم : 35419969 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : حسینی اصل شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : 04135419714 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : فرزین نیا شماره داخلــی : 407
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419716
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.