دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : جوادی آذر ولی شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه نگارگری
اسامـی افــــراد : گرامی سعید شماره داخلــی : 327
شماره مستقیم : 04135297327 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز
اسامـی افــــراد : ابراهیمی قاسم شماره داخلــی : 562
شماره مستقیم : 04135297562 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : شمیلی فرنوش شماره داخلــی : 504
شماره مستقیم : 04135421732 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : معاون
اسامـی افــــراد : محمد زاده مهدی شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 35419711
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : دفتر نظارت و ارزشیابی
اسامـی افــــراد : عسکرپور وحید شماره داخلــی : 135
شماره مستقیم : 04135297135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : معاون اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
اسامـی افــــراد : نعمتی علی شماره داخلــی : 533
شماره مستقیم : 04135297533 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : دبیرخانه جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی وصنایع دستی
اسامـی افــــراد : سلیم پور روح ا... شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419964 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : دفتر معاونت
اسامـی افــــراد : عبدیان هاشم شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 04135419711
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیر اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : قره بیگلو مینو شماره داخلــی : 510
شماره مستقیم : 04135419709 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.