دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : دهقان شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : 35419714 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : فرزین نیا شماره داخلــی : 407
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419716
نام حــــــــــوزه : معاونت داشجویی قسمت یا واحـد : دفتر مشاوره
اسامـی افــــراد : خانم کریمی شماره داخلــی : 409
شماره مستقیم : 35419961 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت داشجویی قسمت یا واحـد :
اسامـی افــــراد : رضائی شماره داخلــی : 402
شماره مستقیم : 35412134 شمــاره فـکـس : 35412133
نام حــــــــــوزه : معاونت داشجویی قسمت یا واحـد : مدیریت امور دانشجویی
اسامـی افــــراد : خداشناس شماره داخلــی : 403
شماره مستقیم : 35419960 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت داشجویی قسمت یا واحـد : امور دانشجویی-رفاه
اسامـی افــــراد : شکرگزار شماره داخلــی : 404
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419962
نام حــــــــــوزه : معاونت داشجویی قسمت یا واحـد : سلف سرویس دانشجویی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : بابائی شماره داخلــی : 289
شماره مستقیم : 35419718 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : شربیانی-خانم علی اشرفی شماره داخلــی : 167
شماره مستقیم : 35421736-35419713 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.