دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : میز امانت شماره داخلــی : 513
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : مرجع و مجلات شماره داخلــی : 514
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : خدمات فنی شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیریت آموزش
اسامـی افــــراد : لیلا دوبختی شماره داخلــی : 520
شماره مستقیم : 35419979 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آموزش
اسامـی افــــراد : جعفرپور-نوروزیان-کاظم زاده شماره داخلــی : 521
شماره مستقیم : 35419975 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : معاون
اسامـی افــــراد : محمد زاده مهدی شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 35419711
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آموزش-بایگانی
اسامـی افــــراد : کاظم زاده شماره داخلــی : 134
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : دفتر نظارت و ارزشیابی
اسامـی افــــراد : وحید عسکرپور شماره داخلــی : 135
شماره مستقیم : 04135297135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مرکز رشد و فناوری های نرم-دانشکده معماری
اسامـی افــــراد : حسین نقدی شماره داخلــی : 227و217
شماره مستقیم : 04135549590 شمــاره فـکـس : 0415549592
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : خانم شیری شماره داخلــی : 174
شماره مستقیم : 04135297174 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.