دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : دفتر مشاوره
اسامـی افــــراد : خانم کریمی شماره داخلــی : 409
شماره مستقیم : 35419961 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد :
اسامـی افــــراد : رضائی شماره داخلــی : 402
شماره مستقیم : 35412134 شمــاره فـکـس : 35412133
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : مدیریت امور دانشجویی
اسامـی افــــراد : کاظم پور شماره داخلــی : 508
شماره مستقیم : 04135297508 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : امور دانشجویی-رفاه
اسامـی افــــراد : بهره ور شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 04135421734 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : سلف سرویس دانشجویی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : امور دانشجویی-تغذیه و خوابگاه خودگردان
اسامـی افــــراد : شیری شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 04135421734 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : بابائی شماره داخلــی : 289
شماره مستقیم : 35419718 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : شربیانی-خانم علی اشرفی شماره داخلــی : 167
شماره مستقیم : 35421736-35419713 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : خانم یعقوب زاده-خانم آهنی شماره داخلــی : 144
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.