دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : پیرانپورعلیرضا شماره داخلــی : 511
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419972
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : غفار پور صمد -عباسپور نرگس شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : 04135297516 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : میز امانت شماره داخلــی : 513
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : مرجع و مجلات شماره داخلــی : 514
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : خدمات فنی شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : حیدرنژاد ادریس - هاشمی میرداود شماره داخلــی : 512
شماره مستقیم : 04135419970 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیریت آموزش
اسامـی افــــراد : دوبختی لیلا شماره داخلــی : 520
شماره مستقیم : 04135419979 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آموزش
اسامـی افــــراد : جعفرپور-نوروزیان-کاظم زاده-وظیفه شعاع شماره داخلــی : 521
شماره مستقیم : 04135419975 شمــاره فـکـس : کارشناسان
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آمفی تئاتر الغدیر
اسامـی افــــراد : برزگراسماعیل شماره داخلــی : 576
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مرکز رشد و فناوری های نرم-دانشکده معماری
اسامـی افــــراد : نقدی حسین شماره داخلــی : 227و217
شماره مستقیم : 04135549590 شمــاره فـکـس : 0415549592
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.