دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : هوشیار صابر شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 04135297282 شمــاره فـکـس : مسئول سالن ورزشی
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : سلف غذای دانشجویی-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : پردیس هنر شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : 04135297283 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : معاون امور اداری و پشتیبانی
اسامـی افــــراد : شیوائی محسن شماره داخلــی : 306
شماره مستقیم : 04135419704 شمــاره فـکـس : 04135419704
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : دفتر معاونت
اسامـی افــــراد : فرج زاده بلال - صفاپورسیامک شماره داخلــی : 302
شماره مستقیم : 04135419702 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : کارگزینی
اسامـی افــــراد : هنانیان لعیا شماره داخلــی : 303
شماره مستقیم : 04135419976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : تدارکات
اسامـی افــــراد : باقری رحمان شماره داخلــی : 305
شماره مستقیم : 04135419706 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : مظفری مسلم شماره داخلــی : 309
شماره مستقیم : 04135418132 شمــاره فـکـس : 04135418132
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : پرتو علیرضا شماره داخلــی : 310
شماره مستقیم : 04135297310 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : صادقی محبوب شماره داخلــی : 311
شماره مستقیم : 04135297311 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : خسروشاهیان سیما شماره داخلــی : 312
شماره مستقیم : 04135419977 شمــاره فـکـس : 04135419977
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.