دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : مرجع و مجلات شماره داخلــی : 514
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : خدمات فنی شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیریت آموزش
اسامـی افــــراد : لیلا دوبختی شماره داخلــی : 520
شماره مستقیم : 35419979 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آموزش-بایگانی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آموزش
اسامـی افــــراد : جعفرپور-نوروزیان-وظیفه شعاع شماره داخلــی : 521
شماره مستقیم : 35419975 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : معاونت آموزشی پژوهشی فناوری
اسامـی افــــراد : محمد زاده شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 35419711
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : آموزش-بایگانی
اسامـی افــــراد : کاظم زاده شماره داخلــی : 134
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : دفتر نظارت و ارزیابی
اسامـی افــــراد : وحید عسکرپور شماره داخلــی : 135
شماره مستقیم : 04135297135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : یعقوب حاتمی - عباس حاتمی شماره داخلــی : 308
شماره مستقیم : 35418131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : جواد شاهی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35421737 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.