دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : کارگزینی
اسامـی افــــراد : خانم هنانیان شماره داخلــی : 303
شماره مستقیم : 04135419976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : تدارکات
اسامـی افــــراد : باقری شماره داخلــی : 305
شماره مستقیم : 04135419706 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : مظفری شماره داخلــی : 309
شماره مستقیم : 04135418132 شمــاره فـکـس : 04135418132
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : پرتو شماره داخلــی : 310
شماره مستقیم : 04135297310 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : صادقی شماره داخلــی : 311
شماره مستقیم : 04135297311 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : خانم خسروشاهیان شماره داخلــی : 312
شماره مستقیم : 04135419977 شمــاره فـکـس : 04135419977
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : مدیر طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : سعیدی نیا- دکتر پاکزاد شماره داخلــی : 313
شماره مستقیم : 04135419977 شمــاره فـکـس : 04135419977
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : انبار
اسامـی افــــراد : جعفری حسن شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135421730 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز و کامپوزیت
اسامـی افــــراد : صلبیان شماره داخلــی : 295-234
شماره مستقیم : 04135297295 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : شاه حسینی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419701 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.