دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : انبار
اسامـی افــــراد : جعفری حسن شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : 04135421730 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : دفتر معاونت
اسامـی افــــراد : فرج زاده بلال - صفاپورسیامک شماره داخلــی : 302
شماره مستقیم : 04135419702 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : مدیر امور اداری و پشتیبانی
اسامـی افــــراد : شهبازی یاسر شماره داخلــی : 04135297301
شماره مستقیم : 04135419702 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : کارشناس طرح و برنامه
اسامـی افــــراد : سعیدی نیا حسن شماره داخلــی : 313
شماره مستقیم : 04135297313 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب و رنگ
اسامـی افــــراد : یاوری مهدی شماره داخلــی : 295
شماره مستقیم : 04135297234 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419701 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : شاه حسینی احد شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419703 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : شارقه محمدی علیرضا شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419703 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : ایمانی ابراهیم - فارغ سید علی شماره داخلــی : 317
شماره مستقیم : 04135297317 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : ادبی نرگس شماره داخلــی : 318
شماره مستقیم : 04135297318 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.