دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : سرپرست دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : صفاپور شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 35412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : پویافر شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35412140
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : خدمات
اسامـی افــــراد : بهره ور شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 35419707 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : عباس حاتمی شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : 35418131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : آدم نژاد-اصغرزاده شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 35419971 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : انبار
اسامـی افــــراد : حسینی شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : 35421730 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : دفتر فنی
اسامـی افــــراد : دلخواه نیا شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 35415888 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : دفتر نظارت و ارزیابی
اسامـی افــــراد : وحید عسکرپور شماره داخلــی : 135
شماره مستقیم : 04135297135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : یعقوب حاتمی - عباس حاتمی شماره داخلــی : 308
شماره مستقیم : 35418131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : جواد شاهی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 35421737 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.