دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : مهمانسرا-طبقه دوم
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 287
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 340
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : معاون امور اداری و پشتیبانی
اسامـی افــــراد : روشن شماره داخلــی : 301
شماره مستقیم : 35419702 شمــاره فـکـس : 35419704
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : معاونت توسعه مدیریت
اسامـی افــــراد : دفتر معاونت اداری مالی شماره داخلــی : 302
شماره مستقیم : 35419705 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : کارگزینی
اسامـی افــــراد : خانم هنانیان شماره داخلــی : 303
شماره مستقیم : 35419976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : تدارکات
اسامـی افــــراد : پورسعدی-هاشمی شماره داخلــی : 305
شماره مستقیم : 35419706 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : سرپرست فناوری اطلاعات و آمار
اسامـی افــــراد : روحی شماره داخلــی : 411
شماره مستقیم : 35418131 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : مظفری شماره داخلــی : 309
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35418132
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : پرتو شماره داخلــی : 310
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری مالی قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : صادقی شماره داخلــی : 311
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.