دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : وهابی-موحدی-عمارلو شماره داخلــی : 319
شماره مستقیم : 04135297319 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پاکزاد سجاد شماره داخلــی : 316
شماره مستقیم : 04135297316 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : کاوه سعید شماره داخلــی : 320
شماره مستقیم : 04135297320 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز و کامپوزیت
اسامـی افــــراد : صلبیان سید مصطفی شماره داخلــی : 234
شماره مستقیم : 04135297295 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های دانشکده
اسامـی افــــراد : پرنیان امیر شماره داخلــی : 578
شماره مستقیم : 04135297578 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : باقرزاده کثیری مسعود شماره داخلــی : 142
شماره مستقیم : 04135419968 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : عسگرپور وحید شماره داخلــی : 135
شماره مستقیم : 04135297135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : رازانی مهدی شماره داخلــی : 554
شماره مستقیم : 04135297554 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : حمزوی یاسر شماره داخلــی : 169
شماره مستقیم : 04135297169 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : نعمتی علی شماره داخلــی : 533
شماره مستقیم : 04135297533 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.