دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : کارگاههای مرمت-(مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
اسامـی افــــراد : محمدرضا شکوری شماره داخلــی : 580
شماره مستقیم : 04135297580 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : کارگاههای مرمت-(مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
اسامـی افــــراد : وحید حسن زاد شماره داخلــی : 581
شماره مستقیم : 04135297581 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های شیمی
اسامـی افــــراد : خانم حسنی شماره داخلــی : 575
شماره مستقیم : 04135297575 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده( بافت-رنگرزی-علوم الیاف)
اسامـی افــــراد : برزگر شماره داخلــی : 560
شماره مستقیم : 04135297560 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده( بافت-رنگرزی-علوم الیاف)
اسامـی افــــراد : آزمایشگاه علوم الیاف شماره داخلــی : 568
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده( بافت-رنگرزی-علوم الیاف)
اسامـی افــــراد : آزمایشگاه رنگرزی شماره داخلــی : 540
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : عبداله میرزایی شماره داخلــی : 558
شماره مستقیم : 04135297558 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم یعقوب زاده-خانم آهنی شماره داخلــی : 536
شماره مستقیم : 04135297536 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : دفتر رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : فتحی-دکتر وندشعاری شماره داخلــی : 146
شماره مستقیم : 04135419973 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم متفکر آزاد-خانم دوبختی شماره داخلــی : 538
شماره مستقیم : 04135297538 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.