دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های شیمی
اسامـی افــــراد : حسنی فاطمه شماره داخلــی : 162
شماره مستقیم : 04135297162 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : کارگاههای مرمت-(مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
اسامـی افــــراد : شکوری محمدرضا شماره داخلــی : 580
شماره مستقیم : 04135297580 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : کارگاههای مرمت-(مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
اسامـی افــــراد : حسن زاد وحید شماره داخلــی : 581
شماره مستقیم : 04135297581 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده
اسامـی افــــراد : اختری حسن شماره داخلــی : 590
شماره مستقیم : 04135297590 شمــاره فـکـس : 35419719
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد :
اسامـی افــــراد : آبدارخانه شماره داخلــی : 594
شماره مستقیم : 04135297594 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : فراموشی مهدی شماره داخلــی : 408-333
شماره مستقیم : 04135297333 شمــاره فـکـس : مدیریت
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : امور دانشجویی-تغذیه و خوابگاهها
اسامـی افــــراد : شیری جواد شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 04135421734 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده هنرهای صناعی اسلامی
اسامـی افــــراد : محمدزاده مهدی شماره داخلــی : 620
شماره مستقیم : 04135419700 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : بهرام شتربان باقر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419965 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : بسیج دانشجویی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419708 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.