هیات امنا دانشگاه

 

وظایف و اختیارت هیات امنا؛

‌الف - تصویب آیین‌نامه داخلی
ب - تصویب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج - بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد می‌شود.
‌د - تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
ه - تصویب حسابها و ترازنامه دانشگاه
‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
‌ز - تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه
ح - کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط - تصویب آیین‌نامه‌های مالی ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
ی - پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی دانشگاه در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل - تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.
م - بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه ارائه می‌شود.
ن - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی؛

ترکیب -1

1-1- رئیس دانشگاه ، دبیر هیات امنا
1-2- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا
1-3- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
1-4- روسای موسسات عضو هیات امنا
1-5- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
1-6- نماینده مرکز هیاتهای امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره - حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.


وظائف کمیسیون دائمی؛

 بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، رئیس دانشگاه و یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود

 بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امنا
 بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه
 بررسی اصلاحیه¬های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنا به منظور طرح در هیات امنا
 ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امنا

- جلسات کمیسیون بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می‏یابد وتصمیمات کمیسیـون بـا رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
- احکام اعضای بند «1ـ2» پس از تصویب در هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

اعضای هیات امنا دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز بشرح زیر میباشد:


دكتر غلامی رئيس هيأت امنا-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

2- دكتر عبدالرضا باقری رئيس مركز هيأت‌هاي امنا و هيأت‌هاي مميزه

3 - دكتر سعدا.. نصیری قیداری رئیس كميسيون دائمي هيأت امنا-عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

4- دكتر محمدرضا قره باغی سرپرست دانشگاه صنعتی سهند و دبير هيأت امنا

5- دکتر محمدعلی کی­ نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز-عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر غلامرضاگرائی نژاد نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

دکتر بهروز صالح پور عضو هیات امنا-عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه تبریز

مهندس حمید چیت چیان عضو هیات امنا -عضو اسبق هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند - وزیر سابق نیرو

9- دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی

10- دکتر کریم عابدی-عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

11- مهندس ابوالفتح ابراهیمی عضو هیات امنا

12- دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت
13- محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم شریف تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.