لینک های مرتبط

  دانشگاه های آذربایجان شرقی :   1.دانشگاه تبریز    2. دانشگاه صنعتی سهند 3. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 4. دانشگاه پیام نور تبریز 5. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

  دانشگاههای هنر کشور: 
دانشگاه هنر تهران                                               
دانشگاه هنر اصفهان
  دانشگاه هنر شیراز

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.