معاونت توسعه مدیریت ، اداری و مالی

دکتر سیامک صفاپور
 
تلفن: 35412138-41-98+
دورنگار: 35412140-41-98+
پست الکترونيک: s_safapour@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.