معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع

دکتر سیامک صفاپور
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع
پست الکترونیکی : s.safapour@tabriziau.ac.ir
 تلفن       :35419702
دورنگار     :35419704


شرح وظایف معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
 - ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه­ های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی­ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 - تدوین آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب.
- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
- ارائه گزارش­های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­ های مدیریتی در معاونت به ریاست دانشگاه.
- همکاری با سایر معاونت­ ها جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه­ های دانشگاه.
- اداره و نظارت بر حسن اجرای امور اداری، مالی، بودجه، تحول اداری، پشتیبانی و... دانشگاه مطابق با  مصوبات، مقررات و آیین نامه­های مربوط.
 - شرکت در شوراها، کمیسیون­ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 - انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه. 
- برنامه ریزی، تنظیم فعالیت­ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویتهای دانشگاه.
- رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش­های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های مربوط به واحدهای مختلف در راستای اهداف اجرایی دانشگاه. 
- تعیین وضعیت موجود دانشگاه ازطریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت­ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.
- جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه­ ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه.  
- تشکیل کمیته تدوین  روش­های اجرایی  به منظور بهینه­ سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت­ های دانشگاه.
- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوبه هیئت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیئت امنا ذی­ربط.
- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه. 
- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش­های مختلف دانشگاه.
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

بر اساس نمودار سازمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه هنر اسلامی تبریز شامل سه مدیریت به شرح زیر است:
  1. مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
  2. مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره ­وری
  3. مدیریت امور مالی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.