معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع

دکتر سیامک صفاپور
 
تلفن: 35419702-41-98+
دورنگار: 35412140-41-98+                                                                                                                                                        
پست الکترونيک: s_safapour@tabriziau.ac.ir


بر اساس نموادار سازمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز شامل سه مدیریت به شرح زیر است.
  1. مدیریت امور اداری و پشتیبانی
  2. مدیریت امور مالی
  3. مدیریت برنامه بودجه تحول اداری و بهره وری

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.