معاونت دانشجویی‌و فرهنگی

دکتر سید علی فارغ
 
تلفن: 35412134-041
دورنگار: 35412133-041
رایانامه: sfaregh@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.