تاریخ : سه شنبه 10 مرداد 1396
کد 1379

آگهی مناقصه دو مرحلهای امور تهیه، طبخ و سرو غذا

- تا تاریخ ۹۶/۰۵/۲۸ تمدید شد
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  در نظر دارد  انجام امور تهیه، طبخ، سرو و توزیع 2 وعده غذا در سلفهای دانشگاه خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله­ای به پيمانكاران واجد شرايط  و داراي تاييديه و رتبه­بندي صلاحيت از  اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان آذربایجان شرقی واگذار نمايد .
متقاضيان مي­توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت تهيه اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر به سایت دانشگاه مراجعه و ضمن اخذ كليه مدارك مربوط به مناقصه،  پيشنهادات خود را در قالب دو پاكت الف ، ب  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب2177560402008 "بنام درآمد اختصاصی دانشگاه هنراسلامی تبریز، نزد بانک ملی شعبه آزادی" حداكثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ 21/05/1396به دبیرخانه­ دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تحويل دهند.
  • پس از بررسی پاکت های "الف و ب" توسط کمیسیون فنی و بازرگانی مراتب حداکثر تا 48 ساعت اعلام می­گردد تا شرکت های حائز شرایط نسبت به تحویل پاکت "ج" اقدام نمایند.
  • دانشگاه هنر اسلامی تبریز مجاز مي باشد با عنايت به صرفه و صلاح خود هر يك از پيشنهادات را قبول و يا رد نمايد.
  • هزینه چاپ آگهی برعهده شرکت برنده مناقصه خواهد بود.
  •   به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- جهت دریافت فایلهای مناقصه اینجا کلیک کنید 


مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دانشگاه هنراسلامی تبریز
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 10 مرداد 1396
  • ساعت 14
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.