تاریخ : سه شنبه 10 مرداد 1396
کد 1380

آگهی مناقصه دو مرحله ای خدمات

دانشگاه هنر اسلامی تبریز  در نظر دارد   انجام امور مربوط به خدمات نظافتی دانشگاه را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله­ای  به پيمانكاران واجد شرايط  و داراي تاييديه و رتبه­بندي صلاحيت واگذار نمايد.
متقاضيان مي­توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت تهيه اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر به سایت دانشگاه مراجعه و ضمن اخذ كليه مدارك مربوط به مناقصه،  پيشنهادات خود را در قالب دو پاكت الف ، ب  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب2177560402008 "بنام درآمد اختصاصی دانشگاه هنراسلامی تبریز، نزد بانک ملی شعبه آزادی، حداكثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ 21/05/1396 به دبیرخانه­ دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تحويل دهند.
  • پس از بررسی پاکت های "الف و ب" توسط کمیسیون فنی و بازرگانی مراتب حداکثر تا 48 ساعت اعلام می­گردد تا شرکت های حائز شرایط نسبت به تحویل پاکت "ج" اقدام نمایند.
  • دانشگاه هنر اسلامی تبریز مجاز مي باشد با عنايت به صرفه و صلاح خود هر يك از پيشنهادات را قبول و يا رد نمايد.
  • هزینه چاپ آگهی برعهده شرکت برنده مناقصه خواهد بود.
  •   به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - جهت دریافت فایلهای مناقصه اینجا کلیک کنید
 
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دانشگاه هنراسلامی تبریز
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 10 مرداد 1396
  • ساعت 14
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.