تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1396
کد 1381

آگهی مناقصه بوفه دانشگاه هنراسلامی تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نظر دارد اداره و انجام امور بوفه در سال تحصیلی 97-96 را از طریق مناقصه عمومی و ارزیابیهای کیفی و فنی و با شرایط قانونی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت تهيه اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر به سایت دانشگاه مراجعه و ضمن اخذ كليه مدارك مربوط به مناقصه، پيشنهادات خود را با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب2177560402008 "بنام درآمد اختصاصی دانشگاه هنراسلامی تبریز، نزد بانک ملی شعبه آزادی، حداكثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ 28/05/1396 به دبیرخانه­ دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تحويل دهند.
  • بوفه دانشکده معماری، هنرهای کاربردی و چندرسانه ای
  • دانشگاه هنر اسلامی تبریز مجاز مي باشد با عنايت به صرفه و صلاح خود هر يك از پيشنهادات را قبول و يا رد نمايد.
  • هزینه چاپ آگهی برعهده شرکت برنده مناقصه خواهد بود.
  •   به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 - جهت دریافت فایلهای مناقصه اینجا کلیک کنید
 
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دانشگاه هنراسلامی تبریز
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 11 مرداد 1396
  • ساعت 15
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.