تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1396
کد 1382

آگهی مناقصه دو مرحله ای خوابگاه نگارستان

97-96 را از طریق مناقصه عمومی و ارزیابیهای کیفی و فنی و با شرایط قانونی به خوابگاهداران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت تهيه اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر به سایت دانشگاه مراجعه و ضمن اخذ كليه مدارك مربوط به مناقصه، پيشنهادات خود را در قالب دو پاكت الف ، ب  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب2177560402008 "بنام درآمد اختصاصی دانشگاه هنراسلامی تبریز، نزد بانک ملی شعبه آزادی، حداكثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ 28/05/1396 به دبیرخانه­ دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تحويل دهند.
 • پس از بررسی پاکت های "الف و ب" توسط کمیسیون فنی و بازرگانی مراتب حداکثر تا 48 ساعت اعلام می­گردد تا شرکت های حائز شرایط نسبت به تحویل پاکت "ج" اقدام نمایند.
 • خوابگاه دختران بایستی توسط متصدی(مدیر عامل و عوامل)، خانم اداره گردد.
 • دانشگاه هنر اسلامی تبریز مجاز مي باشد با عنايت به صرفه و صلاح خود هر يك از پيشنهادات را قبول و يا رد نمايد.
 • هزینه چاپ آگهی برعهده شرکت برنده مناقصه خواهد بود.
 •   به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - جهت دریافت فایل مناقصه اینجا کلیک کنید
 
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دانشگاه هنراسلامی تبریز
 • نوشته شده
 • در دوشنبه 16 مرداد 1396
 • ساعت 19
 • توسط مدیر پرتال
 • ویرایش شده
 • توسط
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.