تاریخ : يکشنبه 19 آذر 1396
کد 1414

کارگاه آموزشی با عنوان «برجسته کاری فرش دستباف»

توسط دانش آموخته رشته فرش و هنرمند پیشرو در زمینه برجسته زنی در دو بخش نظری و عملی برگزار شد.
کارگاه آموزشی با عنوان «برجسته کاری فرش دستباف» مورخ 12 آذر ماه 96 و به تدریس استاد یاشار (ناصر) ملفوظی، دانش آموخته رشته فرش و هنرمند پیشرو در زمینه برجسته زنی در دو بخش نظری و عملی برگزار گردید. در بخش نظری استاد ملفوظی به معرفی هنر برجسته زنی، مراحل مختلف فرآیند برجسته زنی، پیشینه آن، ابزار و مواد مورد کاربرد، انواع برجسته زنی و ... پرداختند.
در بخش عملی نیز دانشجویان از نزدیک با ابزار و مواد مورد استفاده و نیز نحوه بکارگیری ابزار آشنا شده و انواع مختلف برجسته زنی را از نزدیک مشاهده نمودند
پرداخت مرحله ای از فرآیند تکمیل فرش است که طی آن، پرزهای اضافی فرش توسط قیچی و به صورت دستی و یا توسط ماشین چیده شده و موجب نمود کامل طرح فرش میگردد. در سالهای اخیر سبکی از پرداخت مورد توجه واقع شده است که برجسته زنی خوانده می شود. در این سبک به مانند برجسته کاری روی سنگ و یا گچبری ها، پرز های فرش در جاهایی مرتفع تر از سایر نقاط گرفته میشود که باعث حجم دادن به نقشمایه ها می شود. این فرآیند نیازمند ابزار تخصصی است که شامل اره، کیله، انواع مختلف قیچی ها، میخ و میخ کش و ... می شود. البته درمواردی از ماشین اصلاح مو نیست استفاده می شود. فرآیند برجسته زنی خود بر چند نوع است که میتوان به کف زنی، معکوس، خط زنی و ... اشاره کرد که نوع برجستگی اعمال شده وابسته به نقشمایه ای است که مورد برجسته زنی واقع می شود. به عبارت دیگر فرم و جنس نقشمایه تعیین کننده نحوه و میزان برجسته زنی است. عمدتا برجسته زنی بر روی فرشهایی تابلویی و دیواری اعمال می شود اما فرش های زیرپایی نیز در خور طرفیت خود برای اعمال این فرآیند، برجسته کاری می شوند. برجسته زنی از دو حیث هنری و اقتصادی در فرش توجیه پذیر است. در بعد هنری پس از برجسته زنی طرح و نقش فرش جلوه بیشتری دارد و در مواردی مانند فیگور ها، طرح با هم افزایی ناشی از حجم برای مخاطب ملموس تر است. در بعد اقتصادی با توجه به کاری که بر روی فرش انجام می شود و زمانی که برای برجسته زنی صرف می شود قمیت تمام شده فرش افزایش یافته و موجب بالا رفتن ارزش افزوده فرش میگردد. در حال حاضر آموزش برجسته زنی در مراکز آموزشی صورت نمی گیرد و روال معمول استاد شاگردی در آموزش این حوزه حاکم است. از این رو دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز جهت مرتفع ساختن این خلاء،  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه در این حوزه نمود.
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.