تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396
کد 1415

نمايشگاه سازه هاي موقتي تغيير فرم پذير و هوشمند

اولين نمايشگاه سازه هاي موقتي تغيير فرم پذير و هوشمند در دانشگاه هنر اسلامي تبريز داير گرديد.
اولين نمايشگاه سازه هاي موقتي تغيير فرم پذير و هوشمند در دانشگاه هنر اسلامي تبريز داير گرديد. 

در این نمايشگاه كه دستاورد هاي آن تماما بومي و داخلي است با هدف توسعه فناوري هاي نوين و ارايه قابليتهاي معماري هوشمند جهت كاربست در فضاهاي نمايشگاهي موقتي ، اسكان در شرايط بحران و ماهواره هاي فضايي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.  

مجموعه آرتك كه اعضاي آن متشكل از اساتيد و دانشجويان دانشكده معماري دانشگاه هنر اسلامي به سرپرستي دكتر مازيار آصفي مي باشد اميدوار است بتواند به چشم انداز والاي اين مجموعه كه بكارگيري اين فناوري در داخل ايران و صدور آن به خارج از كشور مي باشد ادامه دهد.

در ابن نمايشگاه كه دستاورد هاي آن تماما بومي و داخلي است با هدف توسعه فناوري هاي نوين و ارايه قابليتهاي معماري هوشمند جهت كاربست در فضاهاي نمايشگاهي موقتي ، اسكان در شرايط بحران و ماهواره هاي فضايي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.  

این نمايشگاه تا روز دوشنبه 27 آذر 96  در دانشكده معماري و شهرسازی داير و بازديد براي عموم علاقه مندان آزاد است.

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.