تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396
کد 1416

برگزاری کارگاه های آموزشی در هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراسم تجلیل از پژوهشگران منتخب دانشکده ها و دانشگاه در سال 1396 شنبه 25آذر ماه ساعت 08:30 در سالن الغدیر برگزارخواهد شد.

 

اولین کارگاه هفته پژوهش با عنوان "کارگاه آموزشی آشنایی با سوء رفتارهای پژوهشی و سرقت علمی" برای اعضاء هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مورخه 19 آذر ماه 1396 در تالار الغدیر دانشگاه توسط مدیریت پژوهش و فناوری برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه عمدتاً بر معرفی گونه های مختلف سرقت های علمی و چگونگی دوری جستن از آنها و راه های مقابله با این پدیده بررسی و ارائه گردید.  همچنین دومین کارگاه هفته پژوهش با عنوان "شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" برای  دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مورخه 21 آذر ماه 1396 در تالار الغدیر دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه عمدتاً بر چگونگی استفاده دانشجویان دکتری از فرصت مطالعاتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختیار دانشگاه جهت استفاده بهینه دانشجویان در همکاری با دانشگاه های خارجی جهت پربار کردن پایان نامه های خود قرار می دهد تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراسم تجلیل از پژوهشگران منتخب دانشکده ها و دانشگاه در سال 1396 شنبه 25آذر ماه ساعت 08:30 در سالن الغدیر برگزارخواهد شد. 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.