تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1397
کد 1484

کسب مدال نقره المپیاد ملی مهارت در رشته فناوری طراحی گرافیک

توسط آقای حامد بهتاش دانشجوی دانشکده هنرهای صناعی اسلامی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.