تاریخ : سه شنبه 26 شهريور 1398
کد 1608

2 فراخوان شرکت در مناقصه عمومی امور مربوط به واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و دفتر فنی

فراخوان شرکت در مناقصه عمومی امور مربوط به واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.