سوابق آموزشی

وضعيت تحصيلي
زمان اخذ مدرک نام دانشگاه و يا موسسه اخذ مدرک رشته تخصصي درجه مدرک تحصيلي
1354 دانشگاه پييرماري کوري(پاريسVI) مهندسي محيط زيست دکتري تخصصي (PhD)
1353 دانشگاه پاريس VII انرژي و آلودگي کارشناسي ارشد(M.S)
1352 دانشگاه پييرماري کوري(پاريسVI) هواشناسي ديناميک کارشناسي ارشد(M.S)
1351 دانشگاه تبريز مهندسي محيط زيست کارشناسي(.Eng)
 
 
عناوين پايان نامه های كارشناسي ارشد:
1-رابطه  کوچه هاي ابري و شيب عمودي باد
2 -فيزيک ذرات گردوغبار آلوده کننده هاي هوا
عنوان رساله دکتري : مطالعه هدر رفت( پرت) انرژي درتلاطم هوادر محيط شهري از سطح زمين تا ارتفاع صدمتر
 
 
تجارب تدريس در داخل و خارج از کشور:
عنوان درس کارشناسي ارشد دكتري نام دانشگاه و يا موسسه محل تدريس
ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي شهري   *   دانشگاه هنراسلامی تبریز (شهر سازي)
 
هيدرولوژي مهندسي پيشرفته   * * دانشگاه تبریز ( مهندسي آب)
هيدرولوژي مهندسي *     دانشگاه تبریز (مهندسي عمران)
تنظيم شرايط محيطي *     دانشگاه هنراسلامی تبریز  (معماری)
آلودگي هوا *   * دانشگاه تبریز (مهندسي آب و مكانيك)
روش تحقيق مهندسي * *   دانشگا هنراسلامی تبریز  (طراحي صنعتی ومعماری )
پروژه محيط زيست *     دانشگاه هنراسلامی تبریز  (طراحي صنعتی)
مهندسي محيط زيست *     دانشگاه تبریز  (مهندسي آب)
هواشناسي *     دانشگاه تبریز  (مهندسي آب) ومقدس اردبیلی
آلودگي هوا *     دانشگاه بو علي سينا همدان
ديناميك اتمسفر *     دانشگاه پييرماري کوري(پاريس (VI
آلودگي هوا *     دانشگاه پاريسVII
 
 
 
تاريخ اخذ رتبه رتبه علمي نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت مدرک به هنگام اخذ رتبه دکتري/کارشناسي ارشد
تا از استاد دانشيار استاديار Professor مربي
اكنون 1384 *       دانشگاه صنعتي سهند دکتري تخصصي       (PhD)
1384 1357   *     دانشگاه تبريز دکتري تخصصي     ( PhD)
1357 1355     *   دانشگاه بوعلي سينا دکتري تخصصي    ( PhD)
1355 1354       * دانشگاه پاريسVII دکتري تخصصي      ((PhD

 
 
ميزان تسلط بر زبان
زبان درجه تسلط
مکالمه خواندن نوشتن
ضعيف متوسط خوب مسلط ضعيف متوسط خوب مسلط ضعيف متوسط خوب مسلط
فارسي       *       *       *
آذري       *       *       *
انگليسي   *         *     *    
فرانسه     *         *     *  
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.