سوابق اجرایی

مسوليتهاي مديريتي :
 
عنوان پست سازماني شهر  تاريخ نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت
تا از
بنيانگذار و رييس تبريز اكنون 1379 دانشگاه هنر اسلامي تبریز
دبير شورا تهران 1384 1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگی
بنيانگذار  و  رييس تبريز 1379 1368 دانشگاه صنعتي سهند
موسس و مدير تبريز 1368 1361 گروه مهندسي آب دانشگاه تبريز
استاندار همدان 1361 1359 استانداری
 
عضويت در مجامع و انجمن هاي علمي:
نام انجمن و يا موسسه کشور مدت عضويت
مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله فیروزه اسلام          ایران      از 1393      ادامه دارد
عضو کميسيون ديدباني زمين ژئو    W.M.O       سوئيس      از 2011        تا 2013
 
سر دبيرمجله مهندسي عمران و محيط زيست         ايران      از تاسيس     تاکنون
عضو حقيقي هيات عالي جذب هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي         ايران      از تاسيس     تاکنون
عضو حقيقي هيات امناي بنياد نخبگان         ايران      از تاسيس     تاکنون
عضو حقيقي هيات حمايت از کرسي هاي نظريه پردازي و مناظره         ايران      از تاسيس     تاکنون
عضو هيات امناي جايزه ادبي جلال آل احمد         ايران      از تاسيس     تا کنون
عضو هيات امناي جايزه پروين اعتصامي         ايران      از تاسيس     تا کنون
عضو هيات تحريريه مجله دانشكده فني دانشگاه تبريز         ايران      ازسال 1386  تا1388
عضو حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي         ايران      از سال 1375 تاكنون
عضو پيوسته فرهنگستان هنر         ايران      ازسال 1378  تاكنون
عضو هيات امناي دانشگاه هاي استان آ.شرقي         ايران      از تاسيس     تاکنون
عضو حقيقي شوراي هنر         ايران      از تاسيس     تاکنون
عضو حقيقي شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي         ايران      از تاسيس     تاکنون
عضو کميسيون ادوات و آلات و روشهاي مشاهده W.M.O          آلمان       دوره دهم
عضو انجمن منطقه II (آسيا)W.M.O            چين        چهارسال
عضو کميسيون هيدرولوژيW.M.O (متن گزارش)   سوئیس            دوره هشتم

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.