دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تلفن:           35419714-41-98+
دورنگار:       35419716-41-98+
 
پست الكترونيك: 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.