سوابق پژوهشی

راهنمايي پايان نامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد :
       
رديف نام کامل دانشجو دکتري/کارشناسي ارشد عنوان پايان نامه
1 اصغر چوبدار کارشناسي ارشد طراحي شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحي دانشگاه صنعتي سهند
2 مصطفي رسولي كارشناسي ارشد رهبری امام  و پيروزي عمليات ها از آغاز جنگ تا پايان عمليات بيت المقدس
3 عبدالرضا قليپور کارشناسي ارشد طراحي دانشکده هنرهاي کاربردي
4 رحمان آذري، ايمان رحماني کارشناسي ارشد طراحي مرکز مطالعات مهندسي محيط زيست
5 صابر صبوري کارشناسي ارشد طراحي مرکز فرهنگي ربع رشيدي
6 محمد عزيزي کارشناسي ارشد طراحي دانشکده چندرسانه اي
7 بهنام صمدي کارشناسي ارشد طراحي مرکز تفريحي ، ورزشي کنار درياچه اروميه
8 سميه فلاحت کارشناسي ارشد حياط (حيات) ميراث و مردم (طراحي ميان افزا)
9 يوسف بيگي کارشناسي ارشد بررسي شيوه هاي تعيين دياگرام تخليه راسي در کنترل طغيان آب در رودخانه هاي ماسه اي
10 محمد مسعود صادق زاده اصفهاني کارشناسي ارشد بررسي تاثير رها سازي رسوبات سدهاي مخزني بر مورفولوژي رودخانه پايين دست
11 مسعود منتظمي نوين کارشناسي ارشد بررسي نحوه توزيع رسوب در سطح مخزن سد يامچي اردبيل به روش مدلHEC-6
12 عزت احمدي کارشناسي ارشد طراحي مرکز تفريحي ، ورزشي ارسباران در تبريز
13 نادر نقي زاده کارشناسي ارشد طراحي پارک موزه تبريز
14 محمد حسين سلطان نژاد كارشناسي ارشد يك مدل خبره جعبه سياه براي پيش بيني ميزان تبخير حوزه آبريز ليقوان چاي
15 يوسف حيدري کارشناسي ارشد پيش بيني آبشستگي در اثر جتهاي سطحي با استفاده از مدل رياضي - رايانه اي
16 اشكان منصوري كارشناسي ارشد طراحي پژوهشكده باستان شناسي ربع رشيدي
17 رحيم کريم زاده حليمي کارشناسي ارشد ارائه يک مدل استوکاستيک براي پيش بيني بارش روي حوزه ليقوانچاي
18 مهدي حسام شريعتي كارشناسي ارشد آناليز منطقه اي سيل در حوزه آبخيز رودخانه قزل اوزن
19 آزيتا بلالي اسكويي كارشناسي ارشد طراحي و باز آفريني تصوري شهر ربع رشيدي بر اساس وقف نامه و متون تاريخي(متن)
20 مرتضي حسن عليزاده كارشناسي ارشد ارتباطات انسان، محصول و محيط زيست(متن)
21 ياشار جوانبخت كارشناسي ارشد طراحي پارك علمي و فنآوري خورشيدي تبريز(متن)
22 نازيلا كاردان كارشناسي ارشد طراحي بهينه تخليه كننده هاي تحتاني با استفاده از الگوريتم زنتيك(متن)
23 کيومرث روشنگر دکتري مدل سازي جريان در کانالهاي روباز با بستر فرسايش پذير به كمك هوش مصنوعي (متن )
24 ليلا خاذيني دکتري حذف آلاينده هاي خروجي از واحد بازيافت گوگردپالايشگاه (مدل سازي سينتيكي و بررسي آزمايشگاهي) (متن)
25 احمد يحيي پور کارشناسي ارشد مجتمع اقامتي تفريحي  دانشگاه هنر اسلامي تبريز با رويکرد اکو توريسم پايدار (متن)
 26 پريساهاشمپور دكتري پايداري فرهنگي خانه (بررسي وشناخت عوامل پايداري فرهنگي در ارتقاء كيفيت مسكن)
27 آزيتا بلالي اسکويي دکتري بازآفرینی شهر اسلامی-ایرانی با بازخوانی شهر های ابواب البر
28 علی خليليان كارشناسي ارشد طراحی فرهنگستان جندی­شاپور کهن در خوزستان (رویکرد زمینه­ گرایی تاریخی)
29 سجاد ریش سفید نوش آبادی کارشناسی ارشد راهبردهای تحقیق پذیری مسکن مطلوب با رویکرد مشارکتی
30 محمدرضافرزادبهتاش دكتري تبیین ابعاد اجتماعی تاب آوري شهري (مطالعه  موردي شهر تبريز)
31 عاطفه فندرسکی کارشناسی ارشد بررسی تاثیر و بازاریابی رویدادی بر اتکای ارزش ویژه نشان تجاری، هنری(نمونه موردی فرش دستباف تبریز)
32 زینب ناظر کارشناسی ارشد نور و شفافیت در معماری اسلامی، ایرانی با تفکر فناوری نوین
33 وحیده قاسمی شادباد کارشناسی ارشد بازافرینی شهرشنب غازان براساس متون تاریخی
34 نسترن دانشور حمیدی کارشناسی ارشد تبیین راهبردهای تحقق پذیری بناها و نشانه های شهری در برندینگ شهری(نمونه موردی: شهر اردبیل)
35 رضا حسین پور کارشناسی ارشد تبیین اصول راهبردی سبک زندگی ایرانی -اسلامی در معماری مطلوب مسکن
36 احسان داننده کارشناسی ارشد جامعه شناسی تاریخی معماری ایران بر اساس متون ادبی سده های نخست اسلامی
37 علی محبی کارشناسی ارشد تاثیر واکاوی اصول معماری اسلامی ایران بر ادراک فضا و تبیین آن برای تجدید حیات در معماری معاصر
38 زهرا اسماعیل زاده کارشناسی ارشد بررسی نحوه طراحی بام های سبز در سازه ها و ارزیابی میزان اثرگذاری آنها در آلودگی هوای کلان شهر تبریز
39 بهرام علیزاده دکتری تبیین مفهوم عدالت فضایی در شهر اسلامی و ارزیابی آن در طرح های توسعه شهری(مورد پژوهشی شهر تبریز)
40 آيدا حسيني بقانا دكتري استفاده از ژئومورفولوژي روان اب روي شيرابه زباله شهري
41 شهلا غفاری دکتری واکاوی برهم کنش عوامل ادراک محیط حرارتی بر ایجاد سازگاری حرارتی در فضاهای آموزشی
42 سمیه خانی دکتری تبیین کنش معماری بر زندگی روزمره در جامعه معاصر ایران

انتشارات:
الف: کتاب
عنوان نوع فعاليت نام ناشر
تاليف ترجمه
مهندسي محيط زيست جلد 1(آلودگي آب)   * انتشارات دانشگاه صنعتي سهند
مهندسي محيط زيست جلد 2(آلودگي هوا)   * انتشارات دانشگاه صنعتي سهند
سيستم هاي كنترل  محيط زيست(تنظيم شرايط محيطي در ساختمان)   * انتشارات دانشگاه هنر اسلامي تبريز
گرمايش؛ سرمايش؛ روشنايي (رويكردهاي طراحي براي معماران)   * انتشارات دانشگاه هنر اسلامي تبريز
بيست سال تلاش در مسير تحقق اهداف انقلاب فرهنگي *   انتشارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سياست گذاري فرهنگي. جايگاه و عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مديريت راهبردي فرهنگي كشور *   انتشارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
هيدروليک در مهندسي عمران و محيط زيست   (جلد 1)   * انتشارات دانشگاه صنعتي سهند
هيدروليک در مهندسي عمران و محيط زيست (جلد 2 )   * انتشارات دانشگاه صنعتي سهند
توليد علم وفناوري در کشور *   انتشارات شوراي عالي فرهنگي انقلاب
خانه هاي قديمي شهر تبريز *   انتشارات فرهنگستان هنر
باز آفريني ربع رشيدي بر اساس متون تاريخي *   انتشارات فرهنگستان هنر
ملا حظه کتب      

ب:مقاله
تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله
1396 فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ رضوی تبیین سبک زندگی اسلامی(رضوی)؛راهکارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران (مقاله)
1395 پژوهش های معماری اسلامی ارزیابی شفافیت معنایی گنبدها در مساجد با تاکید بر عملکرد روشنایی فضایی
1394 پژوهش های معماری اسلامی ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری(مقاله)
1393 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران عملیات حفاظتی پیشنهادی برای زمان وقوع سوانح
1393 آلودگی آب و هوا و خاک استفاده از مدل جدید برای تصفیه گازهای انتهائی واحد گوگردسازی با فرایند هیدروِِژناسیون
 1393  فصل نامه تحقیقات فرهنگی ایران  ترسیم الگوی مسکن مطلوب بر اساس نیازهای جامعه انسانی
 
 1392  فصلنامه مطالعات شهر ايراني  تبيين ابعاد مولفه هاي تاب آوري شهرهاي اسلامي(مقاله)
 1392  هنرهای زیبا ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری کلان شهر تبریز(مقاله )
1391 مسکن و محيط روستا ارتقاء کیفی خانه با عنصر خیرخواهی
1391 مطالعات معماري ايران سازمان فضائي شهرهاي ابواب البر (مقاله )
1391 صفه پاسخگويي به نيازهاي انسان در خانه
1390 صفه طرح فرضي "ربع"و"شهرستان"رشيدي (مقاله)
1390 دانش آب و خاک تاثير روند حل معادلات و ضريب زبري در شبيه سازي جريان رو باز با بستر فرسايش پذير ( مقاله )
1389 مهندسي عمران ومحيط زيست استفاده ازالگوريتم ژنتيک براي بهينه سازي پنستاک سد
1389 هيدرو انفورماتيک مطالعه مدل جريان و انتقال بار رسوبي در رودخانه طبيعي
1389 آب و فاضلاب ارائه مدل يک بعدي شبيه سازي جريان و رسوب( مقاله)
1389 مهندسي عمران ومحيط زيست استفاده از سيستم فازي - عصبي تطبيقي در مدلسازي بارش - روان آب
1388 علوم محیطی The collective unconscious and chronological areas1
1388 علوم محيطي نا خود آگاه جمعي وپهنه هاي زماني( مقاله)
1387 راه برد فرهنگ تحليل راه بردي مولفه هاي رشد خلاقيت در نظام آموزش و پرورش كشور ( مقاله)
1386 دانشكده فني مكانيزم دفع اتيل بنزن به محيط در حوظچه هوادهي واحدهاي تصفيه فاضلاب مقاله))
1386 دانشکده فني بازيابي موليبدن و کبالت از کاتاليزورهاي مستعمل پالايشگاهي و انتخاب فرآيند بهينه بازيابي ) مقاله)
1386 دانشكده فني ناپايداري ميانگذر شهيد كلانتري درياچه اروميه( مقاله)
138 5 مهندسي شيمي ايران امكان سنجي اوليه بازيابي فلزات باارزش از كاتاليزورهاي مستعمل پالايشگاهي ( مقاله)
1384 موسسه ايمني فرايند و حفاظت محيط زيست ICHEME سيستم نمونه حذف فنول در پسابهاي فنوليک محيط اولفيني(مقاله)
1383 مهندسي شيمي کانادا رنگ زدايي رنگ RR-120 با استفاده از ازن و ماوراي بنفش در واکنش نيمه مخلوط ( مقاله)
1380 فرايند پتروشيمي و پالايش نفت آذربايجان فعاليت کاتاليزور سيليس در فرايند ملاميني ( مقاله)
1377 دانشکده فني مطالعه گردش آب بنادر مستطيلي شکل ناشي از جذر و مدتوربولانسي
1355 آلودگي هوا بررسي و مطالعه پخش آلوده کننده ها
1355 متئورلوژي فرانسه تنوع اتلاف انرژي ناشي از آشفتگي در محيط هاي شهري    ( مقاله)

پروژه هاي تحقيقاتي:
منابع تامين اعتبار عنوان تحقيق
شهرداری تبریز برنامه راهبردی و عملیاتی طرح توسعه گردشگری شهر تبریز
دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبیین مدل راهبردی شهر ایرانی اسلامی
دانشگاه پاريسVI ساخت سيم گرم براي مطالعه اغتشاش هوا
دانشگاه بو علي سينا ريزش گردوغبار و آلودگي هواي همدان
دانشكده فني تبريز امور آبي و هوا شناسي از ماكو تا فاو(نوار مرزي غرب كشور)
دانشكده فني تبريز ديناميك آب از فاو تا جاه بهار(به همراه جزاير خلبج فارس ودرياي عمان)
دانشگاه صنعتي سهند تحقيق روي مصرف کاتاليزور جهت زدودن ترکيبات سمي از هوا و آب مصرفي
دانشگاه صنعتي سهند طراحي و توليد دستگاه تصفيه بي هوازي فاضلاب مناطق روستايي،شهري،كشتارگاه و صنايع شير
دانشگاه هنر اسلامي تبريز مکان يابي آموزشي و تغيير کاربري فضاهاي تاريخي براي توانبخشي
شوراي عالي فرهنگي انقلاب بررسي نگرشها و آگاهيهاي دانشجويان دانشگاههاي تبريز نسبت به قرآن
سازمان گردشگري استان آ.شرقي مطالعات جامع گردشگري استان آذربايجان شرقي
سازمان گردشگري استان آ.غربي مطالعات جامع گردشگري استان آذربايجان غربي
شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران حذف همزمان آلاينده هاي خروجي از واحدهاي بازيافت سولفور پالايشگاه
شرکت پالايش نفت تبريز طراحي بهينه ايستگاه هاي سنجش آلودگي هواي حساس به منابع آلاينده شرکت پالايش نفت تبريز
دانشگاه هنر اسلامي تبريز ارزيابي حس مکان درمجتمع هاي مسکوني معاصر(مورد پژوهي در شهر سهند)
 
زمينه هاي تمايل به تحقيق:
- فرهنگ اسلامي و ملي
- هيدرومتئورولوژي
- مهندسي محيط زيست
- معماري اسلامي و محيط زيست
- هنر اسلامي و معماري

مقالات ارائه شده در سمينارها و کنفرانس هاي ملي يا بين المللي
تاريخ عنوان و محل سمينار يا کنفرانس عنوان مقاله
     
1395 اولین کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران جایگاه وقف در شکل یابی یک شهر(نمونه موردی غازانیه)
1394  همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران نقش وقف در پیدایش ابواب البرغازانی
1394  همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران  بازشناسی مفهوم شفافیت در معماری سنتی و معاصر ایران
1393 5th International diaster & risk conference (IDRC) Hierarchical classification on Influential factor in Tabriz resilency
1392 همایش جهانی شهراسلامی شهرهای ابواب البر، تجلی شهراسلامی
1392 دومين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي تبيين مفهوم شهر اسلامي از ديدگاه قرآن (مقاله)
1391 International conference on socio-political &technological dimention of climate change Improvement of home quality with truth element
1391 کنفرانس بين المللي دافوس ملاحظات ابعاد اجتماعي،فرهنگي مقاومت شهر ها
1390 اولين همايش معماري اسلامي-تبريز درآمدی بر تاب آوري شهرهاي اسلامي ( مقاله )
1389 همايش مهندسي سدهاي ايران بررسي پايداري شيب هاي سنگي و قابليت حفاري آن ها در محل سد هاي بتني ( مقاله )
1389 دومين كنفرانس بين المللي             محيط زيست و علوم كامپيوتر-دبي كنترل گاز هاي انتهايي واحدکلوس پالايشگاه نفت ( مقاله)
1387 چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران چرخه حيات فرايند ها و کاربرد آن در ارزيابي اثرات زيست محيطي صنايع پتروشيمي( مقاله)
1387 دوازدهمين كنگرهملي مهندسي شيمي ايران حل عددي معادلات پخش آلاينده هاي اتمسفر با روش بسـط طيفي معادلات مقاله) )
1387 گردهمايي مكتب هنري تبريز در دوره ايلخاني و آل‌جلاير سازمان فضايي شهر هاي ابواب البر، شنب غازان-ربع رشيدي و سلطانيه
1386 سومين کنگره ملي مهندسي عمران شناسايي، ارزيابي و تخمين مواد مخرب لايه ازن و استراتژي هاي جايگزين در صنايع پتروشيمي ( مقاله)
1386 سومين كنگره ملي مهندسي عمران چرخه حيات فرايندها و كاربرد آن در ارزيابي اثرات زيست محيطي صنايع پتروشيمي ( مقاله)
1385 همايش ملي مناسب سازي محيط شهري بررسي مخاطرات زيست محيطي در هواي آلوده شهرهاي بزرگ و ارائه راهکارهايي براي تامين سلامت جانبازان با مشکلات تنفسي خلاصه مقاله))
1385 سومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران- ارگ بم کرمان تحليل کالبدي خانه هاي قديمي شهر تبريز  ( مقاله)
1384 سومين کنفرانس بين المللي سنتز و كاتاليست - باکو حذف VOC از هوا توسط اکسيداسيون ازن     (خلاصه مقاله)
1383 اولين کنفرانس ملي راه کارهاي توسعه فرهنگ محيط زيست - تهران طراحي و برآورد اقتصادي و احد بازيابي فلزات با ارزش از كاتاليست هاي مستعمل پالايشگاهي ( مقاله)
1382 هشتمين کنگره ملي مهندسي شيمي  مشهد عاري سازي تولوئن از پسابهاي صنعتي با استفاده از هوا (مقاله)
1381 فرهنگستان علوم آذربايجان-باكو اکسيداسيون فعال جهت زدودن ترکيبات با ساختمان فرار
1380 سيزدهمين کنگره شيمي و مهندسي شيمي ايران فعال سازي الکتروشيميايي آب جهت رفتار کاتاليزوها
1377 کنفرانس بين المللي پتروشيمي بازايي کاتاليزورهاي ملامينه ، محافظت محيطي ( مقاله)
1375 کنفرانس بين المللي پتروشيمي فعال سازي الکترو شيميايي کاتاليزورهاي زيلوت
1375 نوزدهمين کنفرانس علم و تکنولوژي دهلي نو تلفيق و رسيدگي روش القا جهت پاکسازي آب
1375 نوزدهمين کنفرانس علم و تکنولوژي دهلي نو جذب کنندگي کاني زغال سنگ جهت تفکيک ترکيبات نفتي از آب
1375 سومين کنگره مهندسي عمران ايران شيراز بررسي اغتشاش جوي در سطح زمين در همدان و تبريز با بادسنج سيم گرم
1375 سومين کنگره مهندسي عمران ايران شيراز طراحي بادسنج سيم گرم جهت مطالعه محيط زيست و آلودگي هوا
1374 کنفرانس بين المللي کيفيت آبهاي سطحي - پراگ آلودگي آبهاي سطحي در مناطق ساحلي
1372 اولين کنگره ملي توسعه همکاري هاي  صنايع و مراکز تحقيقاتي آموزشي   تبريز مشکلات تحقيق در استان آذربايجان شرقي
13 57 سمپوزيوم آلودگي هوا- تهران مطالعات آلودگي هوا و فنون هنجارسازي
13 56 کنگره مهندسي - شيراز مطالعات نزول ذرات معلق در شهر همدان
13 56 سومين کنگره مهندسي شيمي ايران شيراز مطالعه انتشار آلودگي در نواحي و لايه  حد نزديک زمين

مدارک افتخاري ، جوائز ، مدالها و مقامهاي کسب شده:
کشور اهداکننده عنوان
ايران سازمان ميراث فرهنگي مدال ميراث فرهنگي
ايران نخستين جشنواره مهندسي آب ايران جايزه کتاب برترمهندسي آب
ايران وزارت علوم،تحقيقات و فناوري استاد نمونه کشور
ايران سومین جشنواره کتاب سال تبریز جایزه برگزیده کتاب برتر گروه هنر
ایران سومین جشنواره کتاب سال تبریز جایزه برگزیده کتاب برتر گروه تاریخ
ايران رياست جمهوري لوح تقديرتوسعه صنعت گردشگري ، احياء و پاسداري از ميراث فرهنگي و تاريخي و شکوفايي و پيشرفت صنايع دستي
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.