برچسب شده با هنر اسلامی تبریز
مطالب/ دسترسی به تلفن های ضروری دانشگاه                            
      لیست شماره تلفن های ضروری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سه شنبه 24 مهر 1397
صفحات/ ساختار سازمانی                            
     
چهارشنبه 25 فروردين 1395

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.