معاونت اداری، عمرانی و مالی

 

   معاون اداری، عمرانی و مالی
     دکتر آزیتا بلالی اسکویی

   تلفن       :35419702
   دورنگار     :35419704
  پست الکترونیکی a.oskoyi@tabriziau.ac.ir
   رزومه علمی

    مسئول دفتر معاونت
      علی بابایی

      تلفن :        35419702 - 041
     دورنگار :    35419704 -041

 شرح وظایف معاونت اداری، عمرانی و مالی:
 • انجام امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.
 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • همکاری با سایر معاونت­ ها جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه­ های دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­ های مدیریتی در معاونت به ریاست دانشگاه.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت­‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویتهای دانشگاه.
 • ارائه گزارش­های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه­ ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه.
 • تدوین آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب.
 •  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه­ های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی­ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تشکیل کمیته تدوین روش­های اجرایی  به منظور بهینه­ سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای امور اداری، مالی، بودجه، تحول اداری، پشتیبانی و... دانشگاه مطابق با  مصوبات، مقررات و آیین نامه­‌های مربوط .
 • شرکت در شوراها، کمیسیون­ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش­های مختلف دانشگاه.
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه ازطریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت­ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوبه هیئت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنا ذی­ربط.
 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش­های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های مربوط به واحدهای مختلف در راستای اهداف اجرایی دانشگاه.

بر اساس نمودار سازمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز معاونت اداری، عمرانی و مالی شامل چهار مدیریت به شرح زیر است:
 1. اداره بودجه و تشکیلات
 2. مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
 3. مدیریت امور مالی
 4. مدیریت فنی، نظارت بر امور عمرانی ، استحکام بخشی و مرمت

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.