هیات امنا دانشگاه

اعضای هیات امنا دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز بشرح زیر می باشد:


دكتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری-رئیس هیئت امنا

2- دكتر محمد سلیمانی قائم مقام وزیر، رئيس مركز هيأت‌هاي امنا و هيأت‌هاي مميزه
3 - دكتر روح اله رازینی رئیس كميسيون دائمي هيأت امنا

4- دكتر اسماعیل فاتحی فر دبير هيأت امنا -رئیس دانشگاه صنعتی سهند 

5- دکتر سجاد پاکزاد سرپرست دانشگاه هنر اسلامی تبریز

6ـ آقای علیرضا فسلفی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

7- دکتر زین العابدین رضوی خرم -عضو هیات امنا
8- دکتر محسن خجسته مهر عضو هیات امنا
دکترمحمدمهدی برادران خلخالی عضو هیات امنا

10-مهندس سیاوش درفشی عضو هیات امنا
11
- دکترمحمدرضا چناقلو عضو هیات امنا

12- دکتر علیرضا اکبری-عضو هیات امنا
 

وظایف و اختیارت هیات امنا

‌الف - تصویب آیین‌نامه داخلی
ب - تصویب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج - بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد می‌شود.
‌د - تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
ه - تصویب حسابها و ترازنامه دانشگاه
‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
‌ز - تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه
ح - کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط - تصویب آیین‌نامه‌های مالی ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
ی - پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی دانشگاه در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل - تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.
م - بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه ارائه می‌شود.
ن - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی؛

ترکیب -1

1-1- رئیس دانشگاه ، دبیر هیات امنا
1-2- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا
1-3- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
1-4- روسای موسسات عضو هیات امنا
1-5- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
1-6- نماینده مرکز هیاتهای امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره - حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.


وظائف کمیسیون دائمی؛

• بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، رئیس دانشگاه و یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود

• بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امنا
• بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه
• بررسی اصلاحیه¬های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنا به منظور طرح در هیات امنا
• ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امنا

جلسات کمیسیون بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می‏یابد وتصمیمات کمیسیـون بـا رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
احکام اعضای بند «1ـ2» پس از تصویب در هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.