کتب تالیف یا ترجمه شده توسط ریاست محترم دانشگاه

   مهندسی محيط زيست
(جلد اول)
تصفيه آب و فاضلاب
 
 مهندسی محيط زيست
(جلد دوم)
هوا و زايدات جامد
   سيستمهای كنترل محيط زيست
(تنظيم شرايط محيطی در ساختمان)
(pdf)متن کتاب
   گرمايش؛ سرمايش؛ روشنايی (رويكردهای طراحی برای معماران)
(pdf) متن کتاب
   بيست سال تلاش در مسير تحقق اهداف انقلاب فرهنگی
(متن کتاب)
  سياست گذای فرهنگی. جايگاه و عملكرد شورای عالی انقلاب فرهنگی
در مديريت راهبردی فرهنگی كشور
متن کتاب 1 2 3 4
   هيدروليك در مهندسی عمران و محيط زيست
(جلد اول)
   هيدروليك در مهندسی عمران و محيط زيست
(جلد دوم)
   تولید علم وفناوری در کشور
متن کتاب ( pdf )
   خانه های قدیمی شهر تبریز
متن کتاب ( pdf )
   باز آفرینی ربع رشیدی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.