قائم مقام ریاست دانشگاه

    دکتر محمدتقی پیربابایی

    تلفن: 04135539208
    دورنگار:   04135539200

    پست الکترونیک:pirbabaei@tabriziau.ac.ir

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.