معاونت آموزشی و کارآفرینی

دکتر مهدی محمدزاده
 
تلفن : 35419710-041
دورنگار : 35419711-041
پست الکترونیک: m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.