معاونت اداری، مالی و عمرانی

 

دکتر سجاد پاکزاد
 
تلفن:      35419702-41-98+
دورنگار: 35412140-41-98+  
پست الکترونيک: s.pakzad@tabriziau.ac.ir

عباس عبادی

مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و عمرانی
تلفن: 35419702 - 041
35419704 - 041

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.