معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی

دکتر سید علی فارغ                                      
 
تلفن :    35419713-041
دورنگار: 35419713-041
پست الکترونیک: sfaregh@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.