رئیس حوزه ریاست

      دکتر فرهاد آخوندی

     تلفن:    
04135412138- 04135297203
     دورنگار:     04135412140
     پست الکترونیک:      f.akhoundi@tabriziau.ac.ir
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.