نقشه دسترسی به دانشگاه

 
نشانی پستی دانشگاه:
تبریز ـ خیابان آزادی ـ میدان حکیم نظامی ـ کد پستی 5164736931
تلفن تماس: 04135297102 و 04135418134 دورنگار 04135412140

اینفوگرافی - راهنمای مکان های مورد نیاز :اینفوگرافی - نقشه مکان های پردیس مرکزی دانشگاه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.