دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : اوجاقی میر حسین شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : 04135412134 شمــاره فـکـس : 04135419719
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و نو آوری قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات و ارتباطات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 222
شماره مستقیم : 35297222 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و نو آوری قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات و ارتباطات
اسامـی افــــراد : حاتمی یعقوب - شاهی جواد دانشکده معماری شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : 35559490 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : حق پرست فرزین شماره داخلــی : 200
شماره مستقیم : 04135541090 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 209
شماره مستقیم : 04135558751 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : بلالی اسکویی آزیتا شماره داخلــی : 218
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : وحدت طلب مسعود شماره داخلــی : 211
شماره مستقیم : 04135541809 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پیربابایی محمدتقی شماره داخلــی : 289
شماره مستقیم : 0415559430 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : آخوندی فرهاد شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135541084 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : نژاد ابراهیمی احد شماره داخلــی : 221
شماره مستقیم : 04135559785 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.