دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیئت علمی


معرفی هيات های جذب اعضای هيات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور  
  با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محيطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيأت علمی و لزوم بهره‌ وری از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ايجاد وحدت رويه در بررسی صلاحيت‌های داوطلبان عضويت در هيأت علمی، هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنين هيأت‌های اجرايی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌   هيات عالی جذب اعضای هيئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکيل می گردد.
 
وظایف هیات اجرایی جذب
1 - شناسايی و تعيين نيازهای جذب اعضای هيات علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هيات علمی دانشگاه ها .
3- تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی ، هیات علمی طرح سربازی، ماموريت و انتقال اعضای هیات علمی در چارچوب آيين نامه ها و مقررات مربوطه
4- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هيات علمی متقاضی استخدام در دانشگاه ها ومتقاضيان راتبه تحصيلی از لحاظ توانايی های علمی و صلاحيت عمومی
 
5- نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضای هيات علمی
6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيات مرکزی جذب اعضای هيات علمی وزارت


 مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با اعضا هئیت علمی 


 کاربرگ های تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی
- کاربرگ شماره 1
- پیمانی به رسمی آزمایشی
- رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
- حداقل امتیاز های لازم برای تبدیل وضعیت (کاربرگ شماره 5)

افراد
 دکتر یاسر شهبازی
دبیر هیئت اجرایی جذب 
شماره دفتر: 04135541814
ایمیل: shabazi.y@gmail.com
 لعيا هنانيان
کارشناس هیئت اجرایی جذب
تلفن: 5419976-0413
رایانامه: hananian@tabriziau.ac.ir 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.