معاونت دانشجویی

 اهداف معاونت دانشجویی
  1. اجرای سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع ، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم و دانشگاه
  2. تکریم دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارمندان و تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به آنها بنا بر اقتضاء
  3. تامین بخشی از نیارهای معیشتی دانشجویان در قالب ارایه وام های دانشجویی ، بیمه ، تغذیه  و مراکز خدماتی
  4. تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب ارایه خوابگاه های خودگردان
  5. تامین بخشی از نیازهای مرتبط بر سلامت جسمی و روانی دانشجویی در قالب فعالیتهای ورزشی
  6.  تامین بخشی از نیازهای مرتبط با امور مربوط به بهداشت ، درمان و مشاوره با رویکرد پیشگیری
  7. اصلاح ساختار سازمانی نیروی انسانی جهت عملیاتی شدن ماموریت های جدید
  8.  اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش تغذیه و خوابگاه
  9. تعامل ، هم اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه
  10. تلطیف فضای دانشگاه
واحدهای زیرمجموعه این حوزه به شرح زیر می باشند:
 مدیریت امور دانشجویی
اداره بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویان
مدیریت تربیت بدنی
کمیته انضباطی دانشجویان
دبیرخانه کمیسیون بررسی مواردخاص


دبیرخانه کمیسیون بررسی مواردخاص

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.