تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 1726

نشریه مجازی داخلی امور فرهنگی دانشگاه

شماره 2 با عنوان «ویژه نامه غدیر»

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.