تاریخ : شنبه 6 شهريور 1400
کد 1859

بازدید رئیس کل دادگستری استان آذر بایجان شرقی دکتر خلیل الهی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز

4شهریور 1400

گزارش تصویری
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.