تاریخ : پنجشنبه 25 شهريور 1400
کد 1863

کسب موفقیت

کسب رتبه (ب) نشریه علمی فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

روابط عمومی دانشگاه کسب رتبه (ب) نشریه علمی فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی تبریک عرض می نماید


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.